• 033/ 111 - 111
  • podrska@organic.ba
  • Bosna i Hercegovina

Certifikati

HALAL CERTIFIKAT

Halal certifikat je dokument kojim se potvrđuje usaglašenost proizvoda / usluga sa zahtjevima Halal standarda i izrađuje pojedinačno za svakog klijenta.

FIRME KOJE POSJEDUJU OVAJ CERTIFIKAT

Tim Med, Aronija & Okanović, Bio Brand

OK CERTIFIKAT

Organska kontrola "OK" je BiH organizacija za certifikaciju koja je razvila program certifikacije i OK standarde za organsku proizvodnju i preradu u skladu sa kojima implementira program certifikacije.

FIRME KOJE POSJEDUJU OVAJ CERTIFIKAT

BIO BiH, Sherbetlook, Tim Med, Hercegovka, Bio Brand, Smrčak d.o.o, Bonatura d.o.o

KAT CERTIFIKAT

KAT certifikat je njemački certifikat koji se dodjeljuje za alternativne sustave držanja nesilica. Jedan od načina alternativnog držanja koji podrazumijeva da nesilice nisu u kavezima je i tzv. podni uzgoj nesilica

FIRME KOJE POSJEDUJU OVAJ CERTIFIKAT

...

IFS CERTIFIKAT

IFS Standardi razvijeni su za sve uključene strane u lancu opskrbe, koje žele koristiti jedinstvene standarde kako bi se osigurala sigurnost i kvaliteta prehrambenih i neprehrambenih proizvoda i usluga korisnicima.

FIRME KOJE POSJEDUJU OVAJ CERTIFIKAT

Smrčak d.o.o

ISO 9001 i ISO 22000 CERTIFIKAT

ISO 9001:2015 je međunarodna norma koja se odnosi na upravljanje kvalitetom. ISO 22000:2005 je prva međunarodna norma za implementaciju sustava sigurnosti hrane.

FIRME KOJE POSJEDUJU OVAJ CERTIFIKAT

Bio Brand, Smrčak d.o.o

VLOG CERTIFIKAT

Prvi korak u osiguravanju kvalitete i sigurnosti hrane je hranidba životinja.

FIRME KOJE POSJEDUJU OVAJ CERTIFIKAT

GMO FREE CERTIFIKAT

proces proizvodnje i označavanja hrane proizvedene bez genetski modificiranih organizama, i to u formi smjernica, uređuju se uvjeti za hranu čije označavanje, prezentiranje, oglašavanje i poslovna dokumentacija ukazuju na to da je proizvedena bez korištenja GMO-a

FIRME KOJE POSJEDUJU OVAJ CERTIFIKAT

...

GPM+ CERTIFIKAT

GMP+ Feed certifikacijska schema ne samo da definira uvjete koji se odnose na proizvodne objekte hranom, ali i za skladištenje, prijevoz, osoblje, procedure, dokumentacije itd.

FIRME KOJE POSJEDUJU OVAJ CERTIFIKAT

...

HACCP CERTIFIKAT

HACCP, čita se „hasap“, je engleska kratica za Hazard Analysis and Critical Control Point. Možemo ga definirati kao proces analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka koji obuhvaća cijeli niz preventivnih postupaka s krajnim ciljem – osiguravanje zdravstveno ispravne hrane

FIRME KOJE POSJEDUJU OVAJ CERTIFIKAT

Eko Aromatik, Bio Brand, Aronija & Okanović, Smrčak d.o.o

BSCI CERTIFIKAT

Standard društvene usklađenosti Bsci omogućuje praćenje usklađenosti organizacija dobavljača u skladu s pravilima društvene odgovornosti. BSCI se temelji na proučavanju etičkih društvenih vrijednosti i organizira ga Sindikat sa sjedištem u Bruxellesu, Belgija. za pripremu.

FIRME KOJE POSJEDUJU OVAJ CERTIFIKAT

Smrčak d.o.o